zgniły


zgniły
Zgniły kompromis «ugoda będąca w zasadzie kapitulacją jednej ze stron, która musi sprzeniewierzyć się wyznawanym dotąd zasadom»: Trzeba chodzić na kompromisy, czasami robi się coś wbrew pewnym grupom. Ale nigdy nie należy chodzić na zgniły kompromis. – To znaczy jaki? To znaczy zdradziecki, wiarołomny. Viva 17/2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zgniły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który zgnił, uległ rozkładowi; zepsuty, gnijący : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgniłe siano, jabłka. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgniły — imiesł. przymiotnikowy przeszły czas. zgnić (p.) zgniły w użyciu przym. «charakterystyczny dla czegoś, co zgniło; przesiąknięty wilgocią» Zgniły zapach bagien. Zgniłe, zatęchłe powietrze kanałów. ∆ Zgniły kolor «kolor zielonobrunatny» …   Słownik języka polskiego

  • Zgniły Głuszynek — Infobox Settlement name = Zgniły Głuszynek settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • kompromis — Zgniły kompromis zob. zgniły …   Słownik frazeologiczny

  • podgniły — «zgniły częściowo; nadgniły» Podgniłe ziemniaki …   Słownik języka polskiego

  • Gmina Topólka — Infobox Settlement name = Gmina Topólka other name = Topólka Commune settlement type = Gmina total type = Total image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian… …   Wikipedia

  • Chalno —   Village   …   Wikipedia

  • Chalno-Parcele —   Village   …   Wikipedia

  • Czamanin —   Village   …   Wikipedia

  • Czamanin-Kolonia —   Village   …   Wikipedia